อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่   100 บาท 

เด็ก     60 บาท 

หมายเหตุ เด็กความสูง 140 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่

Visitors: 201,843